czyli wszystkiego po trochu...
Wykorzystując materiały z Miechowskiego Kuferka należy powołać się na źródło: http://miechowski_kuferek.manifo.com/
dotyczy to także kopiowania i publikacji zdjęć.

Dwór w Marchocicach

Dwór w Marchocicach.
Źródło: http://www.powstanie1863.muzeumhistoriikielc.pl/index.php?id=l13


Jednym z właścicieli Marchocic w XIX wieku był Wiktor Błeszyński, syn Daniela, urodzony w Łapszowie, parafia Książnice Wielkie. W tej parafii rodzi się pięcioro dzieci Daniela Błeszyńskiego i Anny z Komorowskich:
- 1799 - Jan,
- 1801 - Józef,
- 1802 - Salomea,
- 1804 - Eleonora,
- 1806 - Wiktor.
Wiktor Błeszyński (1806-1855) żeni się z Olimpią Justyną Radońską (h.Habdank lub Oksza) (1812-1871), córką Stanisława i Józefy z Pniewskich h. Jastrzębiec Radońskich. Ojciec Justyny był naddzierżawcą ekonomii kozienickiej (1812). Przodkowie Radońskich otrzymali pojezuickie wsie Marchocice i Zielenice w wieczystą dzierżawę.
Olimpia urodziła się w 1812 roku w Kozienicach, natomiast jej siostra Aleksandra urodziła się około 1821 roku w Marchocicach.
Dzieci Wiktora Błeszyńskiego i Olimpii z Radońskich:
- Henryk,
- Maria,
- Teodora.
Teodora Błeszyńska wychodzi za mąż za Zygmunta Humnickiego, dziedzica dóbr Lubania, o czym już była mowa w informacji o przodkach właściciela dworu w Makowie. Wiktor Błeszyński był synem Daniela i jego drugiej żony, Anny Komorowskiej, h. Korczak.
Pierwszą żoną była N. Woyczyńska h. Habdank.
Daniel, w 1778 roku otrzymał od swego ojca, Macieja, połowę Błeszna i Brzezin w powiecie lelowskim.
Maciej Błeszyński był burgrabią grodzkim sieradzkim; jego żoną była Krystyna Romiszowska. Maciej w 1757 roku zapisał kościołowi w Gidlach 1000 florenów.
Z tej gałęzi wywodził się prawdopodobnie wielkorządca zamku krakowskiego, burgrabia krakowski, Jerzy Błeszyński. Był on właścicielem Łapszowa.
Maria Błeszyńska (1846-1925) w 1864 roku w Prusach wychodzi za mąż za Adama Jana Nepomucena Wielowieyskiego (1835-1901) h. Półkozic, dziedzica Lubczy. Pruski ślub potwierdzono w Królestwwie Polskim 30.01.1865 roku.
Do dnia dzisiejszego zachowały się w Racławicach groby Wiktora Błeszyńskiego oraz rodziców jego żony Olimpii - Józefy i Stanisława Radońskich.

 
Na fotografii od lewej: Olimpia z Radońskich Błeszyńska, Henryk Błeszyński, Maria z Błeszyńskich Wielowieyska, Adam Wielowieyski z synem Stefanem.
Fotografia z archiwum rodziny Stachurskich.
Właściciel Marchocic i Klonowa Korneliusz Godlewski z synami Gabrielem, Emilem, Stefanem i Mścisławem.
Po Korneliuszu Marchocicami władał jego syn Stefan a następnie córka Stefana, Anna, żona Bronisława Grabkowskiego.  Klonów przypadł Gabrielowi - oddzielony w 1876 roku od dóbr Marchocice.
Fotografia ze zbiorów Marii Osuchowskiej.
 
Kreator stron internetowych - przetestuj